A szabad akarat és az összehangolt cselekvés szerves egységéről

A címben szereplő két fogalom akár összeegyeztethetetlennek is tűnhet, hiszen az „összehangolt cselekvés” azt is sugallhatja, hogy a benne részt vevő személyek nem rendelkezhetnek a szabad akaratukkal. Ez az ellentmondás azonban csak felszínes megközelítésben tűnik annak. A következő néhány bekezdésben leírtakat nem lehet bizonyítani, ezek a világról, a világ működéséről…

read more

Hogyan működik a szerves társadalom? II.

A szerves társadalom gazdasága azzal védi magát és az őt működtető közösséget, hogy lehetetlenné teszi idegen érdekek érvényesülését a helyi közösség életterében, a helyi közösség érdekeinek a rovásra.

read more

Hogyan működik a szerves társadalom? I.

Az alulról építkező szerves társadalom gyakorlati megteremtése pedig azzal kezdődik, hogy minél több ember meghozza azt a döntését, hogy ezen túl döntési helyzetben mindig azt a megoldást választja, ami minden létező legjavát szolgálja, vagyis az Iránymutatást beépíti a saját életébe!

read more

Mi az, hogy „szerves társadalom”?

„ Szerves társadalom” az embereknek az a nagyobb csoportja, amelyik az általa lakott élettérben minden élő és élettelen létező kiteljesedésével összhangban szervezi meg és támogatja a közösségei működését, úgy, hogy az minden létező legjavát szolgálja.

read more