Mindazon magyar civileknek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell! 

Mindazoknak, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért. 

Mindazoknak, akik megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvő képességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

# csatlakozás a TT közösséghez# csatlakozás a TT szakműhelyekhez

Dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és továbbadjuk.

Alapelv:

Hisszük, hogy aki a szellemet irányítja, az uralja az anyagot, tehát az utódokra testálandó valóságot is. Hisszük, hogy aki elméleti szinten rendet és tisztaságot teremt, az a Föld kibillent tengelyét is képes a helyére tolni, és megálljt tud parancsolni az öngyilkos láncreakcióknak. Új törvények helyett a természettel szembeni alázatra, holisztikus világszemléletre, szellemi tisztaságra, az univerzális rend helyreállítására törekszünk. Ez alapelv és feladat is egyben.

Célok:

Civilek által létrehozott, alulról építkező, a magyar társadalom által szervezett  Tudatos Társadalom közösség segítségével a lakosság szokásainak megváltoztatása, a magyar gazdaság újraépítése, önállósítása.  Kisközösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával,  egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó szerves társadalom jöjjön létre.

Emberek:

Mindazon magyar civilek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell! Mindazok, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért. Mindazok, akik megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvő képességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

Folyamatok:

A  Tudatos Társadalom élő közösség a megyei, majd települési közösségek, a szakmai (tematikai) csoportok szervezetének építésével  folyamatosan segíti a tagokat az önfenntartás és a közösségi lét megszervezésében, annak működtetésében.

Eszközök:

A közösség anyagi eszközeit támogatások biztosítják.

Share This