ÚT A JÖVŐ TÁRSADALMA FELÉ!

Mindazon magyar embereknek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért, akik megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvő képességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

Dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és tovább adjuk. A Tudatos Társadalom közössége a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Hisszük, hogy aki a szellemet irányítja, az uralja az anyagot, tehát az utódokra testálandó valóságot is. Hisszük, hogy aki elméleti szinten rendet és tisztaságot teremt, az a Föld kibillent tengelyét is képes a helyére tolni, és megálljt tud parancsolni az öngyilkos láncreakcióknak. Új törvények helyett a természettel szembeni alázatra, szellemi tisztaságra, az univerzális rend helyreállítására törekszünk.

Korunk nagy kérdése, sikerül-e tömegesen megértenünk, hogy a világ olyan, amilyenek mi vagyunk, amilyenné mi tesszük. Újabb vezéreket, hatalmi rendszereket, háborúkat teremtünk és hagyjuk, hogy félelmeink irányítsanak, félelmeinkkel irányítsanak bennünket. Vagy megtaláljuk az igazi énünket, megtaláljuk az utat egymáshoz?

Meg kell szüntetnünk a liberális-globalista világrend pénz és profit központú világpusztító hamis rendszerét azzal, hogy egy másik értékrend alapján szervezzük meg az életünket és minden tevékenységünket abból a célból, hogy harmóniában, bőségben és közszabadságban éljünk. Vissza kell térnünk az ősi civilizációk értékrendjére, ami a harmónia fenntartását szolgálta.

Zárt oldalak! Csak előfizetői szerződéssel csatlakozott tagjaink számára

A társadalom szervezés nem kap állami támogatást, nem finanszírozza semmiféle kereskedelmi, vagy tőke érdek, ezért a közösség tagjainak kell biztosítani (kezdetben mindenképp) az anyagi forrásokat.

A Tudatos Társadalom Közösség célja, a lakosság szokásainak megváltoztatása, a magyar gazdaság újraépítése, önállósítása. Kisközösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával, egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó szerves társadalom jöjjön létre.

A Tudatos Társadalom belső elszámolási rendszerének célja, hogy képes legyen gyorsan és folyamatosan biztosítani a gazdaságban zajló események működéséhez szükséges stabil értékmérő csereeszközt.

A TT Piactere lehetővé teszi a banki szolgáltatások decentralizációját, ami serkenti a helyi kereskedelmet és fejlesztést.

A csatlakozással feliratkozol a lakhelyed szerinti Tudatos Társadalom Mozgalom tagjai közé. A csatlakozásoddal vállalásokat is teszel!

 • Vállalod, hogy szabadidőd kis részét, rendszeresen a közösség szervezésére, a szakmai műhely munkájának segítésére fordítod!
 • Vállalod, hogy havonta részt veszel az adott csoport által szabadon választott napon, és időben egy személyes találkozókon, hisz a közösség épülését, semmiféle virtuális tér nem pótolja. A munkában résztvevőket személyesen megismered és velük kapcsolatot tartasz.
 • Segíted a közösség népszerűsítését! Rokonaidat, barátaidat, ismerőseidet és főképp a lakókörzetedben élőket tájékoztatod a TT létezéséről, segíted a lakóhelyed szerinti programok sikeres szervezését, lebonyolítását.

Tudatos Társadalom közösségi stratégia!

 •  Az első lépés

  a, Minden településen legyen egy emberünk!

  b, ….

  c,….

Út a jövő társadalma felé!

„Van egy jó hírem. A béke valóban beköszönt a földre…. Remélem, mi, emberek itt leszünk, hogy kiélvezzük.” Szvámi Szánanda-bánanda

Két gyilkos parazitát találtunk a társadalom testében. Az egyik a PROFIT, a másik a személyes FELELŐSSÉGvállalás hiánya, pontosabban a korlátlan felelőtlenség megengedése. Ezen paraziták táptalaja, éltetője a JOG, és a JOGI SZEMÉLYISÉG! Védelmezője az i-GAZSÁGSZOLGÁLTATÁS!

Ha tehát a jövő, emberközpontú gazdaságát megpróbáljuk elképzelni, mindjárt ki is jelenthetünk két fontos tételt!

szerves társadalomban a gazdaságot nem a profit fogja hajtani, viszont a munkában résztvevőknek az élő és élettelen környezettel szembeni személyes felelősséggel kell részt venni a javak előállításában.

A vállalkozási formának, amelyik a szerves társadalom  gazdasági tevékenységét szervezi, elsődleges feladata a tagjai számára a boldogulás feltételeinek magas szintű biztosítása.

Mik ezek:

 • Tiszta ivóvíz
 • Tiszta, egészséges élelem
 • Energiaellátás
 • Lakás, amit soha, senki nem vehet el tőle

Végül a legfontosabb, egy közösség, ahol megbecsülik és számítanak rá. Ahol számíthat a közösség erejére, segítségére, hogy a fentebb felsorolt elemek egyike se hiányozhasson, soha az életéből.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat határozott elkötelezettségünket fejezi ki a személyiségi jogok és az adatvédelem iránt. A CMM személyes adataidat a lehető legnagyobb körültekintéssel, a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően, valamint a magyar és az európai adatvédelmi törvényekkel összhangban kezeli.

A Civil Multimédia Nonprofit Kft. ( a továbbiakban: „CMM Kft.”)  a Tudatos Társadalom Vásárlói közössége (továbbiakban: „ TT Vk”)  részére  online internetes áruházat  üzemeltet.  A vásárlói közösség tagjai (a továbbiakban: „vásárlók”) a rendszeren belüli vásárlásaikon keresztül és az ezen vásárlásaik, valamint a törzsvásárlói közösség bővítése érdekében kifejtett aktív tevékenység eredményeként vásárlási utalványok kedvezmények formájában megnyilvánuló gazdasági előnyökhöz juthatnak, továbbá partnereiknek segítséget nyújthatnak hasonló gazdasági előnyök megszerzésében.

A célunk az, hogy valamennyi felhasználónk biztonságosan és felelősséggel élvezze a Tudatos Társadalom oldalait. Ennek érdekében arra kérünk, hogy olvasd el és tartsd be a Magatartási Szabályzatban és a Felhasználási Feltételekben foglaltakat. És legfőképp, érezd jól magad!