Menü Bezárás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK /ÁSZF/

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza azon részletszabályokat és feltételeket, (jogokat és kötelezettségeket) amelyek a Törzsvásárló és a CMM KFT közötti együttműködés alapját képezik a Tudatos Társadalom Vásárlói közössége használata során.

ÁSZF

Vita anyag -(Szerkesztés alatt!)

Általános Szerződési Feltételek a Tudatos Társadalom vásárlói közössége számára

A Civil Multimédia Nonprofit Kft. ( a továbbiakban: „CMM Kft.”)  a Tudatos Társadalom Vásárlói közössége (továbbiakban: „ TT Vk”)  részére  online internetes áruházat  üzemeltet.  A vásárlói közösség tagjai (a továbbiakban: „vásárlók”) a rendszeren belüli vásárlásaikon keresztül és az ezen vásárlásaik, valamint a törzsvásárlói közösség bővítése érdekében kifejtett aktív tevékenység eredményeként vásárlási utalványok kedvezmények formájában megnyilvánuló gazdasági előnyökhöz juthatnak, továbbá partnereiknek segítséget nyújthatnak hasonló gazdasági előnyök megszerzésében.

Az áruk beszerzése és szolgáltatások igénybevétele készpénzzel, bankkártyával, átutalással, vagy engedményre jogosító vásárlási utalványok, illetve készpénzt helyettesítő vásárlási utalványok felhasználásával történik.

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza azon részletszabályokat és feltételeket, (jogokat és kötelezettségeket) amelyek a Törzsvásárló és a CMM Kft. közötti együttműködés alapját képezik a Tudatos Társadalom Vásárlói közössége használata során.

 1. A szerződéses jogviszony tárgya

 2. Szerződő felek

 3. Az CMM KFT jogai és kötelezettségei

 4. A tag jogai és kötelezettségei

 5. Az Tudatos Társadalom Vásárlói közösségének működése

 6. A TT Vk rendszer használatából eredő előnyök

 7. A TT Vk használatához kapcsolódó díjak

 8. A Tag szerződés módosítása

 9. A Tag szerződés megszűnésének esetei

 10. Felelősség és igényérvényesítés szabályai

 11. Adatkezelés általános szabályai

 12. Vegyes rendelkezések

Szerződő felek a jelen ÁSZF-et elolvasták, értelmezték, és annak rendelkezéseit, mint akaratukkal mindenben egyezőt, az egymás közötti szerződéses viszonyukban magukra nézve kötelezőnek elismerik.

 1. szeptember 21.
6+