Az Élet iskola, ahol nincsen diploma

Mi is az az Élet Iskola?

 

– egy KÖZÖSSÉG, melyben egymásra találhatnak a hasonlóan gondolkodók
– egy országos HÁLÓZAT, ahol hiteles példákat találhatnak az egyszerű életmód iránt érdeklődők
– egy VÉDŐHÁLÓ mely segítséget nyújt tagjai, és minden önmagáért tenni akaró ember számára
– egy TÉR mely összeköti a vidéki és városi lakosság kommunikációját, szükségleteit
– egy SZELLEMI KÖZPONT, melyben összegyűlik az önellátó gazdálkodáshoz szükséges gyakorlati és elméleti tudás

Célunk
A hasonló gondolkodású, azonos értékrendet követő emberek egymásra találásának segítése. A vidék lakosság megtartó erejének növelése, a természet közeli életformák bemutatása, népszerűsítése, értékeinek ápolása, megőrzése. Olyan hiteles példákat bemutatni és az érdeklődők számára elérhetővé tenni, amik kivezető utat tudnak mutatnak a fogyasztói világ mókuskerekéből.

Mi történt eddig?
Két évvel ezelőtt Szombathelyi Tibor, a róla készült filmmel (https://www.youtube.com/watch?v=NHNPJAHDxPk&t=1195s) saját életének, életterének bemutatásával került a nyilvánosság elé. Az Élet Iskola megálmodója, aki 21 évvel ezelőtt kilépett a neurózissal átitatott világból, és az alapokról indulva, gyakorlati tapasztalatok nélkül, a hibákból folyamatosan tanulva megteremtette a mára három hektáros birtokán az ember-állat-növény közti harmóniát.
A terület kialakulása, a ház építése végig követhetők a kezdetektől fényképalbumok,videók, bejegyzések formájában az Élet iskola, ahol nincsen diploma oldalon, ahol ma már 11.000-en követik nyomon, Tibor tevékenységét.
Azért, hogy hasonlóan gondolkodó követői egymásra találhassanak, tavasszal létrehozta az Élet Iskola csoportot, – ami mára 7200 tagot számlál. A csoporttal fél év alatt:
– elindítottunk egy társadalmi szemléletformáló kezdeményezést, Kassai Lajos, a modernkori lovasíjászat megteremtőjének támogatásával, akinek birtokán a későbbiekben nagyobb szabású rendezvényeket szervezésére is lehetőségünk nyílik.
– csatlakoztunk a nemzetközi The Giant Steps kezdeményezéshez, melynek célja felhívni a figyelmet, hogy mit hagyunk magunk után örökül, mit okozunk a jelenlétünkkel a földön. Az első lábnyom ausztráliai megrendezése után az Élet Iskola is letette névjegyét A Nagy Lépés videóval (vimeo.com/232776993), mely egyben Magyarország és a közösségek üzenetét is képviseli szerte a világban. / A kezdeményezés sorra járja a világ országait, következő állomása Brazília volt.
– tagjaink számára társkereső csoportot indítottunk
Szombathelyi Tibor útjának nagy tanulsága, hogy az öncélú birtoklás nem lehet az élet legfőbb célja, és hogy az ember önmagában szétforgácsolódik, értékei elvesznek; a valódi erő a közösségekben rejlik. Az ember-állat-növény közti harmóniára való törekvés után most nagyobb fába vágja a fejszéjét: a hasonló értékrendű ember-ember közti harmónia megteremtése érdekében szeretne tenni. Ehhez az Élet Iskola a következőket kívánja a jövőben megvalósítani:

Az Élet Iskola Programja

1. Szellemi központ kialakítása Bárdudvarnoki székhellyel, ahol az egyesület önismereti, konfliktuskezelési, kommunikációs, közösségszervezési, valamint ökopszichológiai ismeretterjesztő tevékenységet és oktatást végez; kurzusokat, workshopokat, táborokat, konferenciákat, fesztiválokat, programokat és rendezvényeket szervez. Ez a gyakorlati és elméleti tudás megosztásának színhelye, ahol az útkeresők az öngondoskodás alapjait, az egyszerűségre törekvő életfilozófiát, természet közeli életmód szemléletét elsajátíthatják, és további megélhetésükhöz szükséges alaptudást megszerezhetik.

2. Regionális központok és helyi mintagazdaságok kialakítása.
Az Élet Iskola szeretné biztosítani tagjai számára, hogy az életmódjukon változtatni kívánók közvetlen közelükben, 30-50 km-es távolságon belül hiteles példákkal, működő gazdaságokkal ismerkedhessenek meg, ahol elsajátíthatják a vidéki élethez szükséges alapokat. Ehhez várja a családi kisgazdaságok jelentkezését. A mintagazdaságokhoz csatlakozó tagok számára megteremti a lehetőséget, hogy tudásuk megosztásáért adományokat fogadjanak el, a befektetett munkával arányosan.
A nagyobb mintagazdaságok – ahol a tagok számára nagyobb helyi rendezvények, találkozók, képzések lebonyolítására is lehetőség van – az Élet Iskola központjával együttműködve regionális központokat alkotnak.

3. Kisközösségek fejlesztése.
Sokan vannak az országban, akik már megtalálták a helyüket, gyökeret eresztettek, és jól érzik magukat környezetükben. Sokszor azonban azt tapasztaljuk, hogy ezek az emberek, családok hasonlóan gondolkodó társak hiányában nehezen boldogulnak, elaprózódnak a mindennapokban. Épp ezért az Élet Iskola lehetőséget biztosít, hogy az ilyen mikroközösségek bemutatkozhassanak, bemutassák életterüket, érdeklődésüket, értékeiket, az adott települést, annak eladó ingatlanait, a lakosság összetételét – minden olyan tényezőt, mely fontos lehet a megfelelő társak elérésében. Így bővíthetik kisközösségeiket, betelepíthetik az üresen maradt házakat, így növelve saját erejüket, és a vidék lakosságmegtartó képességét.

4. Közösségek összekapcsolása.
A fogyasztói világból kiábrándult emberek sokszor nehezen találják a helyüket, a formát, melybe illeszkednének. Az Élet Iskola felületein és kommunikációjában lehetőséget biztosít a közösségeknek (ökofalvak, közösségi hálózatok, érdekszövetségek) hogy bemutassák értékeiket, megérintsék az azonos eszmeiséggel rendelkezőket, ezzel tagokat és támogatásokat szerezve.

5. Vidék és város összekapcsolása.
A monetáris rendszerről való teljes leválás nem célunk, amíg az működőképes. Közösségünkön belül összekötjük a városi, minőségi termékre vágyó vevőt, és a vidéki, értéket teremtő eladót. Emellett támogatási rendszerünkön keresztül folyamatos bekapcsolódási lehetőséget biztosítunk azon tagjaink számára, akik jól érzik magukat jelenlegi életvitelükben, ugyanakkor szeretnének maguknak egy nyitott ajtót hagyni arra az esetre, ha a jelenleg olajozottan működő gépezet fogaskerekei közé egy nem várt esemény éket verne.

6. Közösségi védőháló létrehozása.
Bizonytalan világunkban egyre nagyobb szerepe, feladata van a közösségeknek, hisz ezek jelenthetik a túlélés zálogát. Virtuális felületeinken, és a való életben is nagy hangsúlyt fektetünk a személyes kapcsolatokra, és csoportban rejlő erőre, mely a tagjai számára is biztos pontot jelenthet bármilyen nem várt negatív élethelyzet vagy esemény bekövetkezésekor. Lehetőséget biztosítunk tagjaink számára, hogy válság esetén a közösséghez fordulhassanak mentális, fizikai vagy anyagi segítségért.

7. Saját kisközösség alakítása.
Kapcsolati tőkénken keresztül szeretnénk lehetőséget biztosítani az Élet Iskolán belül összekovácsolódott családoknak, csoportoknak, hogy egyszerű technikákkal, helyben fellelhető építőanyagokból együttesen létrehozhassák saját életterüket, egyhektáros gazdaságaikat. Hisszük, hogy a megosztottság nélküli, munkaszeretet alapú közösségeké a jövő.

8. Tudástár létrehozása.
A munkája során megszerzett tapasztalati és tudásanyagot az Élet Iskola tovább kamatoztatja, és elérhetővé teszi tagjai számára elektronikus/nyomtatott formában.
A fenti program pontos részletezése munkacsoportjainkban folyik majd. Terveink nincsenek kőbe vésve: csakúgy, mint a természetben minden: folyamatosan nőnek, és alakulnak, keresve a legtökéletesebb formát.

Bővebb információkat kaphattok bárdudvarnoki nyílt napjainkon, de bátran kérdezzetek itt is, hisz fontos az együttgondolkodás. Programunk nem csupán egy adott rétegnek vagy csoportnak nyújt segítséget, hanem minden felelősen gondolkodó embernek; ügyünk egy össztársadalmi ügy, melyben neked, nekem, és mindenkinek szerepe van.

Hogyan segítheted Te a munkánkat?
– anyagi támogatással: céljaink megvalósításához, központunk kiépítéséhez kezdőtőkére van szükség
– kapcsolataiddal: ha ismersz olyan személyt/közösséget/vállalatot, aki szerinted szívesen együttműködne, támogatná célkitűzéseinket, vagy a médiában dolgozik és hírt adna róla, kérjük jelezd neki!
– részvételeddel: gyere el az Élet Iskola rendezvényeire, nyílt napjaira, ahol felajánlásoddal működésünket támogatod, és szolgáltatást is kapsz cserébe!
– munkáddal: ha van felesleges szabadidőd, amit szeretnél hasznosan tölteni, csatlakozz Akciócsoportunkhoz!
– terjesztéssel: oszd meg barátaiddal kezdeményezésünk hírét, hívd meg őket eseményeinkre!
———————————————————————————–
A fenti sorok, az ÉLet Iskola körvonalai, sokunk közös gyermeke. Egy csapásra nem tud fölnőni, szeretgetni köll, oszt majd alakul, de kellenek, akik gyámolítják.
Ebben már látszik a szándékunk, de emberek vagyunk és folyamatosan tanulunk, semmi sincs kőbevésve… Az irányt meghatároztuk.
Kérdés a részetekre, hogy szerintetek van-e létjogosultsága, érzitek-e hogy rólatok szól, szeretnének-e résztvenni, tenni a megvalósulásért… ?

szombathelyi1966@gmail.com

A facebookos csoport (az oldal nevével azonos) itt érhető el: https://www.facebook.com/groups/azeletiskola/

http://szombathelyitibor.hu/

Like 10+

Users who have LIKED this post:

 • avatar

3 thoughts on “Az Élet iskola, ahol nincsen diploma

 1. Balog Béla Reply

  AZ ÚT METAFIZIKÁJA
  Mottó:
  „Nem az út lehetetlen,
  hanem maga a lehetetlenség az út.”
  /L R./

  A földünket úgyszólván teljesen behálózó utak igen sokfélék, a keskeny gyalogösvényektől kezdve a vasúti sínekig, amelyeken a fémkerék agresszíven csattog.
  Az utakat kezdetben maga a természet alakította ki, az asszírok és babiloniak
  például nem foglalkoztak útépítéssel. Útépítésről a perzsák óta van szó, akik igen nagy súlyt helyeztek arra, hogy világbirodalmukat járható utakkal hálózzák be.

  – A legegyszerűbb út is jelentéstartalmat hordoz, hatást vált ki, élményt nyújt. A pszichikai és esztétikai hatások keverednek a funkcionális adottságokkal.
  – Az ÚT és UTAZÁS minden térben és időben zajló folyamat legősibb jelképe, – eredendően maga az emberi élet is egy utazás. A születéstől a halálig, illetőleg az alvilági és túlvilági utazások lehetetlennek tűnő vállalkozásai, megpróbáltatásai, veszélyei mind – mind megannyi ÚT, amely a lelkeket az égből a földre vezérli a leszületés folyamatában, illetőleg a földről távozókat kiemeli az anyagi kötelékek világából.
  – Minden mese az ember beavatási útjáról szól. Ám nemcsak a mese, hanem minden misztika is arról szól, hogy ezek a külső utazások csupán a sokkal fontosabb, hangsúlyosabb belső útnak a tükörképei, láthatóvá vált formái önazonosságunk keresése közben. Gondoljunk a zsidók negyven évig tartó sivatagi bolyongására vagy Orpheusz alvilági útjára Eurüdiké vissza hozataláért és sorolhatnánk a példákat tovább, amelyek a lélek metafizikai útját írták le. Minden ilyen vándorlás egy változást céloz meg, amelyet a hősnek el kell érnie, ki kell munkálnia magában, hogy más dimenzióba emelkedhessen.
  – A mozgás, áramlás, változás a dolgok leglényegesebb belső törvénye. Minden keletkezik és elpusztul, mégpedig azáltal, hogy saját ellentétébe csap át a folytonos szinusz hullámzás folyamatában. Ezek az egymást feltételező és fenntartó ellentétek egységet alkotnak. A bölcs ember “az örök áramlással békességben ismeri az élet nyitját”. Így válik az útkeresés úton levéssé.
  A megtalált saját út az úttal való egységet jelenti, amikor a saját természete belesimul a kozmikus rendbe. Miként a táj is megrajzolja a saját természetébe beleillő ösvényt.

  “. . . az utat csak az látja, ki már indulni érett, aki belülről tudja, hogy
  az ÚT mi magunk vagyunk. Ez a Titkok titka.” /T T/

  – A Benső Út térképe egyre tisztább rezgéssel vetíti magát tudatmezőinkre, a szellemi ébredés egyre követelőbb igénye ott munkál törékeny emberi létezésünk minden szintjén.

  Nincs más út a számunkra, . . . . nem is volt soha!!!

 2. Pingback:Változások 11.04. – TT Közösség

 3. Györgyi Reply

  Mikor elkezdünk valamit egyáltalán nem tudjuk mi lesz belőle, csak valami megmagyarázhatatlan viszi magával. A kitartás és a szeretet vette birtokba a lendületet. Aztán amikor eltelik egy vagy két évtized és még mindig ugyanabban az energiában létezünk, akkor kiderül ezt a lélek akarata és a Teremtő segítése jelenítette meg a nagy kalandban. Áldás volt rajta.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.