A Tudatos Társadalom szakcsoportjainak tanácskozásai

Kedves látogató! A magyar nép, ráhangolódva a kozmikus lehetőségekre, ráébredve saját erejére, megteszi a szükséges lépéseket egy jobb világ megteremtése felé. Megkeressük a kapcsolódások módját egymással, a gondolatainkat, beszédünket, cselekedeteinket egy mederbe tereljük, hogy egységbe állva elkezdjük a társadalom átalakítását a saját kívánalmaink szerint, a magyar emberek érdekeinek érvényesítéséért, egy…

read more

Hol tartok most a Világmindenséggel – Befejező gondolatok

Az én meggyőződésem szerint célszerű a nem anyagi világot az anyagi felől megközelíteni, a következő sorrendben:
Bármely jelenségnek mindenképpen érdemes legelőször az okát megkeresni, azt reprodukciós kísérletekkel ellenőrizni és bizonyítani.
Amennyiben ez nem sikerülne, azaz a „miért”-et nem tudjuk kielégítően meghatározni, akkor a „hogyan”-t vagy legalább a „mit”-et kell alaposan dokumentálni.

read more

Holonok és Mémek

Arthur Koestler nyomán Ken Wilber és más pszichológusok – az integrálpszichológiai és a spiráldinamikai irányzatok követői – állítják, hogy „a valóság nem dolgokból és folyamatokból áll, nem részekből vagy egészekből, hanem részegészekből, más néven holonokból.

read more