Új alapokon az ítélkezés.

  A közel 40 oldalas tanulmányban szerzőként fejtem ki a jelenlegi ítélkezés legfőbb két hibáját, a szubjektív értékítéletet és a jogalkotói szándék mellett lévő idegen érdekbefolyásolás nyitott lehetőségét a bírói ítéletekre. És teszek egyúttal e két jelentős hiba elhárítására megvalósítható javaslatot. Számos helyre el lett küldve ez a tanulmány Magyarországon…

read more

Oktatás vs. nevelés

Az oktatás és a nevelés – hihetetlen mennyiségű tudást és tapasztalatot felhalmozva – az idők folyamán tudománnyá, művészetté és hivatássá emelkedett. Az oktatás, mint intézményesített tudás/információ átadás, és a nevelés, mint célzott viselkedés-befolyásolás, mint gyűjtőfunkciók megmaradtak, ugyanakkor minden más bennük és körülöttük a felismerhetetlenségig megváltozott.

read more

Holonok és Mémek

Arthur Koestler nyomán Ken Wilber és más pszichológusok – az integrálpszichológiai és a spiráldinamikai irányzatok követői – állítják, hogy „a valóság nem dolgokból és folyamatokból áll, nem részekből vagy egészekből, hanem részegészekből, más néven holonokból.

read more

Hit és Tudás

Valamikor a rendszerváltás(?) táján vidáman heherésztünk a buta kis viccen: „Tudjátok, mi a legszörnyűbb a szocializmusban? Hát ami utána következik”. Ma már egyáltalán nem tűnik olyan mulatságosnak.

read more

Hol vagyunk most?

Apró kis lépésekkel, de céltudatosan mindent teljesen más belső tartalommal kell megtöltenünk ahhoz, hogy ez a belső tartalom hatással legyen a külvilág minőségére is!

read more

Üzenet a magyaroknak és a politikumnak

Dr. Gyarmati Éva bemutatja a politikai rendszer tarthatatlanságát. A demokrácia álcája mögött a politikusok kifosztják az országot és tönkre teszik, pusztítják a magyar népet.

„Normális társadalomban az kellene, hogy akinek jó ötlete van, az dobja be a közösbe.„

Ezt tudja megvalósítani a Tudatos társadalom – nincs mire várni, csatlakozásra hívjuk az embereket, hogy felépítsünk egy új társadalmat!

read more

Kedves Emberiség Magyar Része!

A katalánok megmutatták a világnak, hogy mire képes egy nép, ha összefog és megszervezi önmagát! Mivel – ha minden igaz – a magyar a legszabadságszeretőbb nép, kövessük a példájukat és múljuk felül őket!   A pénz keletkezésének valódi módjával és a kamat csalárd piramisjáték-jellegű pénzrendszert eredményező, világtörténelmi jelentőségű, az anyagi javakat…

read more