Menü Bezárás

RÉKA-TT Végrehajtási Program

A RÉKA-TT Közösség és a Civil MultimMédia Televízió szervezete létrehozott egy működési szabály és keretrendszert, amely biztosítja a kommunikációt, társadalmi szintű információ áramlást, kereskedelem szervezést, széleskörű társadalmi összefogások, szakmai közösségek számára.

 

 Megfogalmazta a küldetését, értékrendjét, alapszabályait és egy végrehajtási program javaslatot.

 

RÉKA-TT Végrehajtási Program – Javaslat

 1. Javasoljuk egy társadalmi megegyezésen alapuló  Alkotmány megalkotását és életbe léptetését.

Törekvésünk – A pártrendszer végleges felszámolása választási rendszer teljes megújítása.  A Közhatalmi politikai rendszer bevezetése.

 1. Javasoljuk a Kárpát-medence, mint a magyarság őshazájának elismerését. 

Törekvésünk – a Kárpát haza területén zajló népességcsere program felszámolása.

 1. Javasoljuk a Trianoni békediktátum felülvizsgálatát.

Törekvésünk – Nemzetközi fórumokon és a köztudatban is érvényt szerezni a Magyar nemzetet ért sérelem feloldására, jóvátételére.

 1. Javasoljuk a politikusok, a törvényhozók felelősségre vonhatóságának visszaállítását.

Törekvésünk – az erkölcstelen, korrupt politikusok, törvényhozók azonosítása, felelősségre vonása.

 1. Határon túl élő magyarság helyzetének felülvizsgálata. A magyarság szétszakítása, elüldözése hazájából tervezett és több hullámban megvalósított program.

Törekvésünk – a hazáját elhagyni kényszerült magyarok visszatelepülésének segítse, az elszakított területen élők erkölcsi, politikai támogatása.

 1. Javasoljuk a MNB közhatalom ellenőrzése alá vonását, a független és kamatmentes Magyar Forint kibocsátását.

Törekvésünk – köztudomásúvá tenni, hogy a jelenlegi kereskedelmi bankrendszer és a kamatos hitelpénzrendszer az adósságcsapda eszköze.

 1. Javasoljuk a Nemzeti Vagyonleltár elkészítését, a Nemzeti Hivatal felállítását Magyarország erőforrásait kiárusították, teret engedve ezzel az idegen érdekeknek.

Törekvésünk – a magyar vagyon visszaszerzése, hogy annak hasznát a magyar társadalom élvezhesse.

 1. Javasoljuk a független, társadalom által választott bíróság, ügyészség, rendőrség megszervezését.

Törekvésünk – objektív igazságszolgáltatási rendszer kiépítése, a bírói felelősség visszaállítása.

 1. Javasoljuk a független magyar média megteremtését. A média, az emberi elme és tudat befolyásolásának legfőbb eszköze.

Törekvésünk – a magyar értékrenden és hitvalláson alapuló médiarendszer felépítése.

 1. Javasoljuk a szép-korúak méltóságának elismerését.

Törekvésünk – a szép-korúak megbecsülése, mely méltó helyére emeli életüket, eredményeiket, hagyatékukat.

 1. Javasoljuk az egészségügyi rendszer átszervezését.

Törekvésünk – egy megelőzésen alapuló, valódi test-lélek-szellem harmóniájára épülő, természetes gyógymódokat felhasználó gyógyító képzési és szolgáltatási rendszer felállítása.

 1. Javasoljuk a “Magyar Iskola” rendszer kiépítést.

Törekvésünk – Neveljük gyermekeinket magyarságra, hazaszeretetre, a magyar értékrend szellemében a személyiségük és tehetségük kiteljesítésével.

 1. Javasoljuk a népességgyarapodás ösztönzését, családnemesítési programok létrehozásával.

Törekvésünk – a gyermekáldás szentségének felemelése. Szülőotthonok kialakítása.

 1. Javasoljuk a föld tulajdonviszonyok felülvizsgálatát, a településekhez tartozó családi gazdaságok rendszerének visszaállítását.

Törekvésünk – a magyar földek a Szent Korona jogrendjébe vonása, és birtokba adása azoknak, akik rajta élnek.

 1. Javasoljuk a Magyarország környezetvédelmi felmérését.

Törekvésünk – környezetünk, termőföldjeink regenerációjának hatékony elősegítése.

 1. Javasoljuk a magyar élelmiszerlánc kiépítését.

Törekvéseink – a hazai, tiszta alapanyagú, magyar élelmiszerek előállításának és kereskedelemének újbóli kiépítése.

 1. Javasoljuk A Magyar Kultúrát új megvilágításba helyezni.

Törekvésünk – a teljes kulturális hagyatékunk közkincsé tétele. Javasoljuk a MTA átvilágítását.

 1. Javasoljuk mind a 3200 település lakosságát megkérdezni, hogy mit szeretnének.

Törekvésünk – megvalósítani a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat.

0