Tudatos Társadalom Közösség

Tovább

 

 

Tudatos Társadalom

Mindazon magyar civileknek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell!
Mindazoknak, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért.
Mindazoknak, akik megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvő képességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

Közösségi tér

Ismerkedj, mond el véleményed, csatlakozz csoportokhoz

Civiltér

A Tudatos Társadalom híroldalai.

Vásártér

Tudatos Társadalom Vásárlói Közössége

Küldetés

A Tudatos Társadalom közössége a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és tovább adjuk.

Civilek által létrehozott, alulról építkező, a magyar társadalom által szervezett és fenntartott média a Civil MultiMédia Alkotói Közösség.

Civil MultiMédia

Aki irányítani, befolyásolni tudja egy nép, egy társadalom gondolkodását, aki megmondja, hogy mi a jó és mi nem, mi a helyes és a helytelen, mit szabad és mit nem az a legfőbb hatalom birtokosa! Ennek a hatalomnak a közvetítő eszköze a média!

Hírek, tudósítások

Legfrissebb bejegyzések