Tudatos Társadalom Közösség

Tovább

 

 

Tudatos Társadalom

Mindazon magyar civileknek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért, akik megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvő képességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

TT honlap szolgáltatás megrendelés

Célunk,közösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával, egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó szerves társadalom jöjjön létre.

Szakműhelyek

A tudatos társadalom szakműhelyei kutató, szervező, tudástár fejlesztő műhelyekként, és ahol szükséges, kapcsolatépítő csoportokként is kívánnak működni. A műhelyek öntevékeny szakmai csoportok egy adott, vagy folyamatos feladatok céljainak kitűzésére és teljesítésére.

Tudatos Társadalom Mozgalom alapszabálya

A TUDATOS TÁRSADALOM MOZGALOM - Törzsszövetség Jelen szerződéstervezet azzal a céllal készült, hogy a csatlakozó tagokkal közösen értelmezve, részleteit kimunkálva egy társadalmi szintű változásokat elindító mozgalom fejlődhessen ki, ami képes a TT alapvetéseiben, küldetésében megfogalmazott célok megvalósítására.

Küldetés

A Tudatos Társadalom közössége a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és tovább adjuk.

Civilek által létrehozott, alulról építkező, a magyar társadalom által szervezett és fenntartott média a Civil MultiMédia Alkotói Közösség.

Civil MultiMédia

Aki irányítani, befolyásolni tudja egy nép, egy társadalom gondolkodását, aki megmondja, hogy mi a jó és mi nem, mi a helyes és a helytelen, mit szabad és mit nem az a legfőbb hatalom birtokosa! Ennek a hatalomnak a közvetítő eszköze a média!

Hírek, tudósítások

Legfrissebb bejegyzések

Videók filmek innen-onnan
Mi a pénz?

Életünk minden mozzanatát átszövi a pénz kérdése, a pénz birtoklása, bősége vagy hiánya. Bölcsőtől a sírig meghatározza életünket, sikereinket, kudarcainkat, napjainkat.

Read On