Menü Bezárás

RÉKA-TT KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Mindazon magyar embereknek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért, akik megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvő képességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

Változás magától nem lesz!

"Sokan azt gondolják: Magyarország - volt;- én azt szeretném hinni: lesz!"  gróf Széchenyi István

KIÁLTVÁNY

Alulírottak, a Rendszerépítő Kerekasztal (RÉKA) tagjai, az alábbi közös nyilatkozatot kívánjuk közzétenni:

Hazánk, Magyarország egy illegitim háttérhatalom irányítása alatt áll, amelynek működése veszélyt jelent az egész emberiségre és a Föld teljes ökoszisztémájára.

A jelenlegi magyar kormányzat törvénytelenül működik, magyarellenes mivolta megkérdőjelezhetetlen, a korrupció mértéke pedig ellehetetleníti az állami intézményrendszer tisztességes működését. Az előttünk álló, globális szintű klimatológiai, geopolitikai, geostratégiai, pénzügyi és társadalomszerkezeti változások eddig soha nem látott kihívások elé állították nemzetünket, ezért azonnali beavatkozásra van szükség.

Célunk az élhetetlenné tett rendszer élhetővé tétele, melynek keretében felszabadítjuk hazánkat. Ennek érdekében, felismerve saját erőnket és lehetőségeinket, személyes példamutatással, anyagi áldozatokkal és társadalmi munkával kézbe vettük sorsunk irányítását.

A Rendszerépítő Kerekasztal egy élhetővé tett rendszer felépítésére alkalmas személyek kiválasztása és felkészítése érdekében jött létre. A szervezet célja a magyarországi alkotmányos válság felszámolása, egy legitim irányítótestület felállítása, az ország és polgárai kifosztásának megállítása, egy, a fenntartható fejlődést és a gyarapodást szolgáló, emberközpontú gazdasági rendszer bevezetése, a magyar közösségek rendszerbe szervezése, valamint partnerségi kapcsolatok kiépítése a szomszéd és testvérnépekkel.

A lehetőség szerinti békés átmenet biztosítása, végszükség esetére pedig egy védelmi funkciókat ellátó testület felállítása érdekében felhívunk minden felelősségtudattal rendelkező magyar hazafit, hogy csatlakozzon a Rendszerépítő Kerekasztal csapatához!

Szob, 2019. augusztus 19

Aláírók: Az első RÉKA Tábor tagjai

Két gyilkos parazitát találtunk a társadalom testében. Az egyik a PROFIT, a másik a személyes FELELŐSSÉGvállalás hiánya, pontosabban a korlátlan felelőtlenség megengedése.

Ezen paraziták táptalaja, éltetője a JOG, és a JOGI SZEMÉLYISÉG! Védelmezője az i-GAZSÁGSZOLGÁLTATÁS!

Ha tehát a jövő, emberközpontú gazdaságát megpróbáljuk elképzelni, mindjárt ki is jelenthetünk két fontos tételt:

szerves társadalom gazdaságát nem a profit fogja hajtani, viszont a termelő munkában résztvevőknek az élő és élettelen környezettel szembeni személyes felelősséggel kell részt venni a javak előállításában.

A  gazdasági tevékenységnek,  ami a szerves társadalmat működteti, elsődleges feladata, a tagjai számára a boldogulás feltételeinek magas szintű biztosítása.

Mik ezek:

  • tiszta ivóvíz,
  • tiszta, egészséges élelem,
  • energiaellátás,
  • élhető, éltető környezet,
  • lakás, amit soha, senki nem vehet el tőle.

A MOZGALOM ALAPSZABÁLYA

Jelen szerződéstervezet azzal a céllal készült, hogy a csatlakozó tagokkal közösen értelmezve, részleteit kimunkálva egy társadalmi szintű változásokat elindító mozgalom fejlődhessen ki, ami képes a TT alapvetéseiben, küldetésében megfogalmazott célok megvalósítására.

TOVÁBB AZ OLDALRA

KÜLDETÉSÜNK

A Tudatos Társadalom közössége a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

TOVÁBB AZ OLDALRA

ÉRTÉKREND ÉS HITVALLÁS

A Magyar Nemzet egy nagycsalád, melynek tagja mindenki, származásra, vallásra, korra és nemre való tekintet nélkül, aki megismeri, esküvel megfogadja, és élete végéig megtartja a Magyar Nemzeti Minimum értékeit.

TOVÁBB AZ OLDALRA

RÉKA-TT Végrehajtási Program

Törekvésünk – megvalósítani a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat.

TOVÁBB AZ OLDALRA

Végül a legfontosabb, egy közösség, ahol megbecsülik és számítanak rá. Ahol számíthat a közösség erejére, segítségére, hogy a fentebb felsorolt elemek egyike se hiányozhasson, soha az életéből.

„Van egy jó hírem. A béke valóban beköszönt a földre…. Remélem, mi, emberek itt leszünk, hogy kiélvezzük.”  Szvámi Sivananda