Tudatos Társadalom Közösség

Tovább

 

 

Tudatos Társadalom

Mindazon magyar embereknek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért, akik megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvő képességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

Küldetés

Dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és tovább adjuk. A Tudatos Társadalom közössége a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Csatlakozási oldal

A Tudatos Társadalom Közösség célja, a lakosság szokásainak megváltoztatása, a magyar gazdaság újraépítése, önállósítása. Kisközösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával, egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó szerves társadalom jöjjön létre.

Tudatos Társadalom Mozgalom alapszabálya

Hisszük, hogy aki a szellemet irányítja, az uralja az anyagot, tehát az utódokra testálandó valóságot is. Hisszük, hogy aki elméleti szinten rendet és tisztaságot teremt, az a Föld kibillent tengelyét is képes a helyére tolni, és megálljt tud parancsolni az öngyilkos láncreakcióknak. Új törvények helyett a természettel szembeni alázatra, holisztikus világszemléletre, szellemi tisztaságra, az univerzális rend helyreállítására törekszünk. Ez alapelv és feladat is egyben.

Civilek által létrehozott, alulról építkező, a magyar társadalom által szervezett és fenntartott média a Civil MultiMédia Alkotói Közösség.

Civil MultiMédia

Aki irányítani, befolyásolni tudja egy nép, egy társadalom gondolkodását, aki megmondja, hogy mi a jó és mi nem, mi a helyes és a helytelen, mit szabad és mit nem az a legfőbb hatalom birtokosa! Ennek a hatalomnak a közvetítő eszköze a média!