Menü Bezárás

Kapcsolat

A társadalom szervezés nem kap állami támogatást, nem finanszírozza semmiféle kereskedelmi, vagy tőke érdek, ezért a közösség tagjainak kell biztosítani (kezdetben mindenképp) az anyagi forrásokat.
A Tudatos Társadalom szerveződő közössége lehet az a társadalom formáló erő, amely elsőként nemzetünket, majd példáján keresztül az emberiséget is kivezeti abból kátyúból, melybe az elmúlt ezer évben került.

A Tudatos Társadalom honlapon a társadalommá szervesült nép ősi, és jelen idejű műveltségét, tudását szeretnénk megjeleníteni. Ezen keresztül a magyarság és a magyarrá lett népek, és testvérnépek múltból a mába hozott, és megőrzött önazonosságát, történelmi önérvényesítését, és önfejlődését szeretnénk felmutatni.

Az önazonos szerves társadalom mindig mindent tudott, ami szükséges volt változásokhoz, és állandóságokhoz. De az intézményesült és a társadalomtól elidegenedett hatalmi építmények az egész világon, a kiszolgálóikká alázták a népeket, társadalmaikat tudatosan, és tudással. A saját érdekükben megszerzett és megtartott hatalommal. Ez az intézményesült állam-hatalmi rendszer is szolga azonban. Ígérete szerint szolgája a népnek, de ritkán volt a történelmekben az. És szolgája nem intézményesül, láthatatlan hatalmi fensőbbségeknek is. Ez utóbbiak világméretű intézményesült és láthatatlanságukat is megőrző „új hatalmi világrendjükkel” már nem csak államokat és népeket, hanem a Föld nevű bolygót is uralni szeretnék. Tudatosan, célratörően, és pénzen vásárolt tudásukkal, rosszá tették a történelmeinket és a világunkat.

Ideje a mindent tudó fenséges népek társadalmainak is, és leginkább nekünk, a küldetéses magyarságnak, és a körülöttünk élő testvér-népek társadalmainak:

  • tudatossá tenni népi műveltségünket és tudásunkat,
  • szervesebbé újra önazonosságunkat, önfejlődésünket és önérvényesítésünket,
  • és közösségként e célok érdekében összefognunk,

hogy tegyük jobbá ezt a világot, világunkat, amit az intézményesült hatalmak rosszá igyekeztek tenni. Céljainkra törekvésünk az intézményesült hatalom-parancsnoki rendszereket is jobbá tehetik.

A honlapunk témacsoportjaiban közlések, és hírek, írások és videók találhatók. E kérdéskörök érdeklődési körök is, képletes (virtuális) üzenetek a világhálón mindazoknak, akik azonosulni tudnak, szeretnének céljainkkal. Akik feliratkoznak (regisztrálnak) a honlapra, azok társakra és közösségekre lelhetnek egymásban, hogy építsék, szervezzék a tudatos társadalmat összefogásukkal. A honlapunk ennek tere. És ennek a valóságos közösségépülésnek a szervezője kíván lenni. A feliratkozók maguk is gazdagíthatják közléseikkel, a honlap tudástárát, elősegítik a társadalom tudatosulását, és szerves fejlődését közösségi jelenlétükkel, és cselekedeteikkel, megszólalásaikkal. Akik pedig csak szemlélődnek itt, Ők is gyarapodhatnak a saját épülésére is.

Szeretettel várunk ide mindenkit, aki közösségi gyarapodásunkban részt kíván venni, és nyitott, elfogadó szívvel és elmével közelednek felénk, és törekednek céljaink felé. (Ezért kirekesztő, megkülönböztető, és megbélyegző szándéknak a honlapunkon, és egymás között is, nincs helye.)

A honlapot folyamatosan fejlesztjük, várjuk közléseiket, és feliratkozásukat az érdeklődőknek.

7+